Legal Services            

Advocatuur

 

Ook aan de advocatuur kunnen wij zeker een meerwaarde bieden.

Een advocaat heeft een vertrouwensband met zijn cliënten. 

Hij wordt heden ten dage meer en meer gecontacteerd voor louter juridisch advies.  Dit kan op rechtsdomeinen zijn die U als advocaat minder goed beheerst.


Onnodig te zeggen dat de tijd van de omnipracticus, gezien de huidige stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, eigenlijk voorbij is.

Wij kunnen U deze expertise bieden, en ook de nodige research doen om tot een gefundeerd advies aan U, en U op Uw beurt aan Uw cliënt, te komen.

U zal als advocaat dikwijls met vragen van cliënten geconfronteerd worden die een expertise vereisen waarover U niet beschikt.