Legal Services            

juridisch advies

Juridische dienstverlening

oprichting van vennootschappen
herstructureringen en reorganisatie
fusie en splitsing
statutenwijzigingen
ontbinding en vereffening van vennootschappen
Wet continuïteit der ondernemingen (WCO) en coaching bedrijven in moeilijkheden
overdracht en verkoop van aandelen
bestuursaansprakelijkheid
aandeelhoudersovereenkomsten
voorbereiden, notulering en begeleiden van vergaderingen
corporate governance
compliance
due diligence
familiale opvolging en overdrachten
general corporate law
vruchtgebruik
arbeidsovereenkomsten

recht van opstal en erfpacht

erfdienstbaarheden

corporate real estate

stichting en vzw

general legal advise

advies inzake debiteurenbeheer

bemiddeling (bevoorrechte) schuldeisers

bemiddeling en negociatie

legal crisis management

bemiddeling in geschillen met banken

lening- en kredietovereenkomsten

opstellen van LOI's en SPA's

opstellen en nazicht van contracten

legal interim management

milieu en stedenbouw

(handels)huurwetgeving

(appartements) mede-eigendom 

insolventierecht

second opinion

expert adviesraad voor bedrijven