[email protected]                            

Legal Services            

[email protected] - notariaat

advies aan ondernemingen
oprichting van vennootschappen
herstructureringen en reorganisatie
fusie en splitsing
statutenwijzigingen
ontbinding en vereffening van vennootschappen
Wet continuïteit der ondernemingen (WCO) en coaching bedrijven in moeilijkheden
overdracht en verkoop van aandelen
bestuursaansprakelijkheid
aandeelhoudersovereenkomsten
corporate governance
compliance
due diligence
general corporate law

recht van opstal en erfpacht

erfdienstbaarheden

corporate real estate

stichting en vzw

general legal advise

advies inzake debiteurenbeheer

juridisch advies

(bevoorrechte) schuldeisers

bemiddeling en negociatie

legal crisis management

bemiddeling in geschillen met banken

lening- en kredietovereenkomsten

opstellen van LOI's en SPA's

opstellen en nazicht van contracten

milieu en stedenbouw

(handels)huurwetgeving

insolventierecht

second opinion

expert adviesraad voor bedrijven

vruchtgebruik
arbeidsovereenkomsten
familiale opvolging