Legal Services            

Notariaat


Naast de gebruikelijke domeinen, zoals kredieten, verkoop, schenkingen, vennootschappen en rechtspersonen, (handels)-huurovereenkomsten, erfpacht en opstal, nalatenschappen, basisakten en verkavelingsakten, kunnen wij U een jarenlange ervaring en deskundigheid aanbieden voor het beheren van dossier aangaande faillissementen en uitvoerend beslag en dit in bijzonder op het vlak van rangregelingen.


Onze dienstverlening kan voor een korte of langere periode zijn (vb. ziekte of zwangerschap van een medewerker) of zelfs voor één enkel dossier of project.

notariskantoor