top of page
bgImage

Disclaimer

Gebruik van de website

Legal@vise te Antwerpen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal legal@vise al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken.

Als u onjuistheden vaststelt, kan U steeds contact opnemen. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van legal@vise en op de websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een bedrijf, onderneming, persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet U steeds zelf legal@vise raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, ondernemingen, bedrijven en instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Legal@vise beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Legal@vise hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

bottom of page